De dingen onder controle hebben… wie wil dat niet?

We hebben zo allemaal onze eigen ideeën over hoe de wereld er uit zou moeten zien, hoe dingen zouden moeten verlopen en mensen zich zouden moeten gedragen. Vaak gaan we zo op in ons eigen verhaal dat we vergeten dat anderen  óók hun eigen verhaal hebben en óns verhaal niet eens kennen.
Dus als het gaat over controle… dat jij iets wilt betekent doorgaans nog niet dat het ook zo gebeurt.

Toch zijn veel mensen bezig met de vraag hoe ze anderen in hun omgeving kunnen beïnvloeden en komt in mijn praktijk geregeld de vraag langs: Hoe zorg ik ervoor dat de ander …..

  • positief staat tegenover de veranderingen die ik wil doorvoeren;
  • zijn of haar manier van werken aanpast zodat deze aansluit bij mijn manier van werken;
  • begrip toont voor mijn situatie;
  • …. doet wat ik wil?

En daar komt vaak bij dat we óók nog willen dat de ander zijn of haar gedrag zélf wil veranderen, oftewel: Ik wil dat jij wil wat ik wil’.
Dan draait het niet alleen meer om gedragsverandering, maar we willen ook nog dat de ander intrinsiek gemotiveerd is om zijn of haar gedrag aan onze wensen aan te passen.

Over gedragsverandering en intrinsieke motivatie zijn al heel wat boeken vol geschreven. Heb je geen tijd om die allemaal te bestuderen? Dan kun je ook de shortcut nemen en googelen op ‘anderen beïnvloeden’. Je komt dan al snel op waslijsten met 5 of soms wel 15 tips en tricks waarmee je mensen in je omgeving kunt manipuleren.
Ik ben daar niet zo enthousiast over.
Het inzetten van trucjes kan mensen overdonderen en op korte termijn het gewenste effect opleveren. Maar op de lange termijn is het niet goed voor de relatie.

Maar wat kun je dan wél doen als je een situatie wil beïnvloeden?
Soms wil je nu eenmaal graag dat dingen veranderen.
Een veel gebruikte en aan Ghandi toegeschreven quote geeft antwoord op deze vraag: ‘Be the change you want to see in the world’
ofwel in plat Nederlands: Verander de wereld, begin bij jezelf!

Wanneer je deze uitspraak in de praktijk brengt zal die op 3 manieren een verandering teweeg brengen:

1) Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen communicatie:
Als je een andere reactie krijgt dan je had verwacht, is er kennelijk nog wat anders nodig in de communicatie.
Waar jij verandering vraagt in het gedrag van de ander… vraag je die niet eigenlijk om zijn gedrag aan te passen aan dat van jou? In hoeverre ben jij bereid om je eigen gedrag te veranderen?

2) Je onderzoekt de overtuigingen van de ander:
Automatisch kijken we vanuit ons eigen perspectief naar de ander en stellen onszelf dan vragen als: Waarom ziet die ander niet dat ik gelijk heb?
En ondertussen zetten we onze eigen standpunten nog eens stevig op een rijtje! Je verplaatsen in de ander helpt om met een nieuwe blik naar een situatie te kijken. Zo kun je je afvragen:

  • Wat zijn de argumenten en standpunten van de ander?
  • Waarom is zijn standpunt belangrijk voor hem/haar?
  • Waar heb ik zelf nog niet aan gedacht?
  • Kunnen we ook allebei gelijk hebben?

Vanuit het gezichtspunt van de ander ontstaat vaak een nieuwe situatie die veel meer ruimte biedt voor constructieve oplossingen.

3) Je onderzoekt je eigen overtuigingen
Doorgaans hebben we in een situatie waarin we ander gedrag van iemand verlangen een oordeel over het huidige gedrag van die ander.
Bijvoorbeeld ‘de ander luistert niet naar mij’.
Als we er vervolgens van overtuigd zijn dat dat oordeel klopt kunnen we de boel behoorlijk klem zetten.
Het kan dan helpen om het waarheidsgehalte van je eigen overtuiging eens te onderzoeken ..… Luistert die ander écht niet? Heb je daar bewijzen voor? Welk concreet gedrag heeft die ander laten zien waardoor jij zeker kunt weten dat hij/zij niet luistert?

Op het moment dat je de verandering in durft te zetten vanuit jezelf en je open durft te stellen voor een andere realiteit dan die van jezelf ontstaat er een andere communicatie en samenwerking.
Gewoon door een open houding aan te nemen en op onderzoek te gaan.