Intervisie

ZD-meetlintEen deel van ons werk is routine en vanzelfsprekend. Maar een deel ook niet! En dat is het deel dat we vaak meenemen naar huis en waar we over lopen te piekeren. Natuurlijk ga je geregeld te rade bij collega’s; checken of je wel de goede werkwijze gekozen hebt, nieuwe ideeën opdoen. Zulke contacten vinden dagelijks plaats, vaak even tussendoor en soms ook in een werkoverleg.

Intervisie is meer dan werkoverleg. Uitwisseling van informatie, kennis en adviezen doe je via een vaste structuur aan de hand van een ingebrachte casus. Dankzij deze structuur is het mogelijk om meer diepgang te krijgen dan in een gebruikelijk werkoverleg of een casusbespreking.

De zaken die aan de orde komen binnen een intervisie zijn afhankelijk van de samenstelling van de groep en de doelstellingen van de bijeenkomst.

Hoewel ook vakinhoudelijke vraagstukken en dilemma’s met elkaar besproken kunnen worden is intervisie bij uitstek een efficiënt instrument om ingesleten werk- en denkpatronen in kaart te brengen. Of de beantwoording van vragen als:

  • Hoe ga ik om met de veranderingen in de markt?
  • Hoe ga ik om met cliënten die steeds veeleisender worden?
  • Hoe ga ik om met spanningen binnen kantoor en/of de maatschap?

Maar ook om onzekerheden en valkuilen in kaart brengen, oplossingsgericht te leren denken, te klankborden over je positionering binnen de organisatie en mogelijke toekomst¬perspectieven.

Een intervisiegroep bestaat meestal uit 4 tot 6 personen die één keer in de 2 a 3 maanden bij elkaar komen om te reflecteren op praktijksituaties. Met elkaar ga je aan de slag met concrete vraagstukken en knelpunten die met het werk te maken hebben en je eigen rol daarin.

Als intervisiebegeleider bewaak ik de veiligheid in de groep, begeleid ik het proces en reik de geschikte intervisiemethode voor de ingebrachte casus aan.

Door mijn ruime ervaring als jurist weet ik waar de knelpunten zitten in juridische organisaties en welke dilemma’s je tegen komt in de praktijk. Deze ervaring en kennis combineer ik met mijn vaardigheden als trainer en coach, waardoor tijdens een bijeenkomsten een optimaal resultaat wordt bereikt.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de intervisiebijeenkomsten van Zelf Doen! training & coaching?

Kijk dan op de agenda om te zien wanneer de eerstvolgende intervisiegroep van start gaat!

Maar ook als u een intervisiegroep wilt starten met collega’s en daarbij begeleiding wenst kunt u contact opnemen voor een aanbod op maat.