Samenwerking

Interne communicatie: de succesfactor voor beter samenwerken

Effectieve samenwerking is eerder een gevolg dan een doel op zich…

Hoe kun je verwachten dat er wederzijds commitment ontstaat als er sprake van eenrichtingsverkeer in de communicatie is….?
De samenwerking binnen uw organisatie zal alleen succesvol verlopen als er sprake is van tweerichtingsverkeer in de communicatie. Gelijkwaardigheid in het contact is dus een basisvoorwaarde voor een goede samenwerking.

Maar er zijn nog allerlei andere obstakels die de samenwerking in de weg kunnen staan; verschillen in werkhouding, gebrek aan motivatie, onduidelijkheid over de taken en teleurstellingen over wederzijdse verwachtingen.

Er zijn 4 aspecten die van wezenlijk belang zijn voor een succesvolle samenwerking:

  • Inhoud: Wat staat ons te doen? Wat is onze taak?
  • Structuur: Hoe regelen we wat ons te doen staat?
  • Cultuur: Hoe gaan we met elkaar om?
  • Mens: Zijn de individuele medewerkers competent en gemotiveerd?

De eerste 2 aspecten (Inhoud en Structuur) gaan met name over de taakgerichtheid binnen de organisatie. De laatste 2 aspecten (Mens en Cultuur) hebben betrekking op de mensgerichtheid en de onderlinge relaties.
Effectieve samenwerking bestaat uit het vinden van een juist evenwicht tussen aandacht voor de taak en aandacht voor de relatie met en tussen de mensen binnen uw organisatie.

Zelf Doen! helpt u om beter samen te werken met elkaar!

Wil je gericht aan de slag met de samenwerking binnen je eigen kantoor?

Neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek!

Of wil je meer informatie over de Trainingen Samenwerking?