Communicatie

Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de onderlinge communicatie….

Twee monologen vormen samen nog geen dialoog…

Communiceren is altijd tweerichtingsverkeer, oftewel:

  • onze eigen boodschap helder overbrengen; én
  • het standpunt van de ander begrijpen.

Dat klinkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk vaak een stuk lastiger te zijn.
Mensen praten langs elkaar heen en raken elkaar daardoor kwijt.
We dénken te weten wat de ander heeft bedoeld en vullen dat in met veronderstellingen die we vervolgens vergeten te toetsen…. en voor je het weet hebben we ‘een probleem met de communicatie’ in de organisatie…

Hoe raak je dan tóch weer met elkaar in gesprek?
Een goed gesprek staat of valt met het vermogen om écht naar elkaar te luisteren.
Dat is meer dan horen wat de ander zegt, maar werkelijk bereid zijn om de dialoog aan te gaan en de ander te wíllen begrijpen. Als die bereidheid er is, vinden we elkaar wel weer terug!
Want vanuit het vertrouwen dat de ander je begrijpt ontstaat vanzelf weer de ruimte om te bespreken wat er werkelijk speelt.
Als dat helder is kunnen mensen en organisaties op eigen kracht de juiste oplossingen vinden.

Zelf Doen! brengt het gesprek in uw organisatie weer op gang!

Wil je gericht aan de slag met je eigen communicatie of de communicatie binnen je kantoor?

Neem dan contact op voor een gratis kennismakingsgesprek!

Of wil je meer informatie over de Trainingen Communicatie?