Trainingen Samenwerking

Training “Interne communicatie: de succesfactor voor beter samenwerken”

Herken je dit?
“Er wordt op deze afdeling meer over elkaar gepraat dan met elkaar!”
“Er wordt hier alleen maar kritiek gegeven en nooit eens een compliment!”
“Niemand komt zijn afspraken hier na! Ja zeggen en nee doen!”

Communiceren is effectief als we onze eigen boodschap helder overbrengen en het standpunt van de ander begrijpen. Dat klinkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk vaak een stuk lastiger te zijn.
Hoe we met elkaar omgaan en communiceren is van invloed op alle aspecten van de samenwerking. Transparante communicatie en een werkcultuur waarbinnen het vertrouwen bestaat om te kunnen benoemen wat er speelt, vormen tezamen de basis voor een effectieve samenwerking.

De quickscanmeeting

Voor een effectieve samenwerking zijn 4 aspecten van wezenlijk belang:

  • Inhoud: wat staat ons te doen? wat is onze taak?
  • Structuur: hoe regelen we wat ons te doen staat?
  • Cultuur: hoe gaan we met elkaar om?
  • Mens: zijn de individuele medewerkers competent en gemotiveerd?

De eerste 2 aspecten (inhoud en structuur) gaan met name over de taakgerichtheid binnen de organisatie. De laatste 2 aspecten hebben betrekking op de mensgerichtheid en de onderlinge relaties. Effectieve samenwerking bestaat uit het vinden van een juist evenwicht tussen aandacht voor de taak en aandacht voor de relatie met en tussen de mensen binnen uw organisatie.

De quickscanmeeting bestaat uit een workshop van een dagdeel met het hele kantoor of de hele afdeling. Voorafgaand aan de meeting vult iedereen de digitale quickscan in, waarin vragen worden gesteld over bovenstaande 4 aspecten. Tijdens de meeting wordt vervolgens uitgewerkt welke aspecten binnen de organisatie al bijdragen aan een succesvolle samenwerking en welke aspecten aandacht nodig hebben om tot een (nog) betere samenwerking te komen. De meeting wordt afgesloten met een actieplan om de resultaten van de meeting te vertalen naar de dagelijkse praktijk.