Trainingen Communicatie

Training “Effectief communiceren voor juristen”

je effectiviteit en dus ook je werkplezier als jurist vergroten door bewuster te communiceren.

Juristen hebben te maken met sterk veranderende eisen aan hun functioneren. Naast
juridische vakinhoudelijke kennis, wordt deskundigheid als communicatief vaardig adviseur
steeds belangrijker. Dit vraagt om skills die van een jurist worden verwacht, maar die je niet
geleerd worden in de vakinhoudelijke opleidingen.

Je kunt je effectiviteit en professionaliteit als jurist vergroten door:

 • je bewust te worden van je eigen manier van communiceren en het effect daarvan op anderen;
 • je communicatie af te stemmen op de situatie en je gesprekspartner;
 • op een prettige manier op te komen voor je eigen belangen;
 • begrepen te worden door eerst de ander te begrijpen;
 • je adviezen en doelen van het gesprek helder over te dragen en zo anderen te motiveren om met je mee te gaan;
 • ruimte te geven aan emoties en de functie van weerstand en conflicten te ontdekken.

Training “Conflicthantering”

Effectief leren optreden in spanningsvolle situaties

Als jurist kun je op allerlei manier in conflicten verzeild raken: ruziënde cliënten, meningsverschillen met je cliënten en interne conflicten.
Tegenstellingen tussen individuen en conflicten zijn onvermijdelijk, dus kun je maar beter leren om ze aan te pakken en op te lossen.
Iedereen heeft zijn eigen manier om met conflicten om te gaan. Je maakt kennis met verschillende stijlen die bij conflicthantering kunnen worden ingezet, zodat je niet alleen je eigen voorkeusstijl in kunt zetten maar je stijl kunt aanpassen aan de verschillende situaties.

Training “Online besprekingen voeren”

Beschrijving:

 • Wilt u een stap vooruit maken in de digitalisering van uw dienstverlening?
 • Besparen op (reis) tijd, onnodige kosten en uw efficiency en productiviteit verhogen?
 • Biedt uw cliënten en samenwerkingspartners dan de mogelijkheid om besprekingen met u te voeren via het internet.

In de cursus “Online besprekingen voeren” leert u met welke technieken en op welke wijze u efficiënt besprekingen via het internet kunt voeren.

Wat komt in deze training aan de orde?

 1. Besprekingen via het internet;
  – de voorwaarden, de techniek, de organisatie en een oefensituatie.
 2. Vergader- en gesprekstechnieken:
  – uw persoonlijke voorzittersstijl en uw voorzitterstaken op taakniveau en sociaal-emotioneel niveau:
 3. Samenwerken aan documenten;
  – Zowel tijdens als na de bespreking een document aanpassen;
  – Een besloten bespreking organiseren en een document bewerken met uw mede cursisten;
  – opnemen van uw bespreking op video.
 4. Praktijkcasus:
  – een oefening met de kennis van de techniek en de gesprekstechnieken van de ochtend.
 5. Evaluatie en afsluiting