DISC: Teamontwikkeling:

Mensen zijn een stuk leuker als je ze begrijpt!

Kleur (h)erkennen….

Willen we met een groep mensen resultaten bereiken en effectief samenwerken, dan is het handig als we snappen waaróm :
•    de een graag wil bepalen wat de gang van zaken is;
•    de ander steeds het middelpunt van de belangstelling wil zijn;
•    de een meer tijd nodig heeft om in te stemmen met nieuwe voorstellen; en
•    de ander steeds bezig blijft met de puntjes op de ‘i’ te zetten.

Gedrag wordt een stuk logischer als we snappen dat die ander gewoon vanuit zijn eigen voorkeuren en drijfveren handelt, zodat we weten van elkaar dat:
•    de een gemotiveerd wordt door het behalen van resultaten;
•    de ander graag mensen inspireert om samen doelen te bereiken;
•    de een het best tot zijn recht komt met stabiliteit en houvast; en
•    de ander de lat hoog legt om de kwaliteit te bewaken.

Als we daar inzicht in krijgen ontstaat er meer begrip en daarmee de bereidheid om ons gedrag af te stemmen op de ander, zodat we de juiste taal kunnen spreken om elkaar weer te bereiken. DISC draagt bij aan het begrip voor de verschillende persoonlijkheden en maakt de aanwezige kwaliteiten die binnen een team aanwezig zijn zichtbaar.

Wat is DISC?

DISC is een gedragsanalyse waarmee 2 dimensies van menselijk gedrag in kaart worden gebracht:
–   direct (extravert) versus indirect (introvert);
–   taakgericht (controlerend) versus mensgericht (relaterend) gedrag.

DISC staat voor de vier basisstijlen die zo ontstaan, elk met hun eigen karaktertrekken:
•   Dominant (direct en taakgericht): de Beslisser, gedreven en vooral gericht op resultaat;
•   Interactief (direct en mensgericht): de Inspirator, sociaal vaardig en gericht op invloed en interactie met anderen;
•   Stabiel (indirect en mensgericht): de Supporter, gericht op relaties en processen in een vertrouwde omgeving;
•   Consciëntieus (indirect en taakgericht): de Denker, analytisch en vooral gericht op kwaliteit en accuratesse.

We hebben allemaal een combinatie van de verschillende gedragsstijlen. De kracht zit van DISC zit hem in de eenvoud waarmee de complexiteit van menselijk gedrag in kaart wordt gebracht.

Het persoonlijke Stijl profiel

Zelf Doen Training & Coaching werkt met het Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel van Q4 Profiles.
Deze DISC-gedragsanalyse komt tot stand door het invullen van een korte (gedigitaliseerde) vragenlijst.
In een bondige, heldere rapportage krijg je een toelichting op de bij jouw stijl behorende gedragskenmerken. Zo beschik je in korte tijd over veel bruikbare informatie over jezelf.

Voordelen van werken met DISC binnen je eigen organisatie:

•   Betere communicatie en samenwerking door meer kennis en begrip van elkaars voorkeuren;
•   Benutten van de aanwezige kwaliteiten en betere resultaten behalen;
•   Effectiever omgaan met conflicten en complexe situaties;
•   Zichtbaar maken van communicatie- en gedragspatronen;
•   Bevordering van de diversiteit binnen de organisatie

Waarom Zelf Doen Training & Coaching?

Janine Fidder heeft ruime werk- en levenservaring binnen de juridische praktijk en in het bedrijfsleven.
Zij werkt als zelfstandig trainer en coach en adviseert professionals en professionele organisaties op het gebied van communicatie, samenwerking en persoonlijke effectiviteit. Janine is een ervaren teamcoach op het gebied van onderlinge samenwerking en communicatie.

Neem voor een DISC-teamtraining op maat voor uw eigen organisatie contact met mij op

Ook is het mogelijk om het document over DISC-Teamontwikkeling te downloaden