DISC: een eenvoudig hulpmiddel om je eigen vermogen te vergroten!

Hoe je ‘menselijke raadsels’ op kunt lossen en succesvoller kunt zijn in je persoonlijke en zakelijke relaties….

Mensen verschillen van elkaar. Gelukkig maar, dat maakt de wereld kleurrijk en dynamisch.
Dat betekent wel dat je voortdurend moet blijven schakelen! Dat is niet zo moeilijk als we met mensen te maken hebben die ongeveer dezelfde gedragsvoorkeuren en communicatiestijl hebben als wijzelf. Lastiger wordt het als mensen niet dezelfde voorkeur hebben en – voor ons gevoel – heel anders communiceren.

Het ingewikkelde van communicatie is dat we niet weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt. We zijn geneigd te denken dat de ander net zo redeneert als wijzelf en interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief met onze eigen behoeften.
We vullen in en dan ontstaat er ruis en miscommunicatie….

Mensen zijn een stuk leuker als je ze begrijpt!
Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Als we daar inzicht in krijgen ontstaat er ook meer begrip. We kunnen ons gedrag dan afstemmen op de ander en de juiste taal spreken om elkaar weer te bereiken.
Daardoor zal de relatie en communicatie met die ander beter worden.

Wat is DISC?

DISC is een gedragsanalyse waarmee diverse kenmerken van menselijk gedrag worden gemeten.
Het model maakt onderscheid tussen direct (introvert) versus indirect (extravert) gedrag en tussen taakgericht (controleren) versus mensgericht (relaterend) gedrag.

DISC staat voor de vier basisstijlen die zo ontstaan, elk met hun eigen karaktertrekken:

 • Dominant: direct en taakgericht;
  Kenmerkend: gedreven en vooral gericht op resultaat;
 • Interactief: direct en mensgericht;
  Kenmerkend: prater en voor gericht op interactie met anderen;
 • Stabiel: indirect en mensgericht;
  Kenmerkend: teamplayer en vooral gericht op relaties en processen;
 • Consciëntieus: indirect en taakgericht;
  Kenmerkend: analytisch en vooral gericht op denken, accuratesse en kwaliteit

De kracht zit van DISC zit hem in de eenvoud waarmee de complexiteit van menselijk gedrag in kaart wordt gebracht….

Het Persoonlijke Stijl Profiel

We hebben allemaal een combinatie van de verschillende gedragsstijlen.
Een Persoonlijk Stijl Profiel is een gedragsanalyse die in kaart brengt welke stijl bij jou het sterkste aanwezig is en welke persoonlijke gedragsstijl daaruit voort komt.
Het beschrijft jouw specifieke manier van doen.

De gedragsanalyse komt tot stand door het invullen van een korte gedigitaliseerde vragenlijst.
Je krijgt in een bondige, heldere rapportage toelichting op de bij jouw stijl behorende gedragskenmerken.
Zo krijg je in korte tijd veel bruikbare informatie over jezelf.
Ik ben DISC-gecertificeerd door Q4 Profiles en heb daar mijn opleiding gevolgd.
Deze kennisorganisatie verzorgt ook de online vragenlijsten en rapportages.

In het Q4 Persoonlijke (DISC) Stijl Profiel wordt o.m. besproken:

 • De karakteristieken van jouw natuurlijke stijl;
 • Talenten en groeimogelijkheden
 • Sterke punten en valkuilen op het gebied van communicatie en samenwerking
 • Je persoonlijke stijl in relatie tot je werk
 • Je zelfbeeld in relatie tot je persoonlijke stijl
 • Communicatietips om flexibel te bewegen tussen de vier basisstijlen

Een voorbeeld van een Q4 Persoonlijke (DISC) Stijl Profiel vind je hier.

Toepasbaarheid van DISC

De Persoonlijke Stijl Profielen zijn op vele terreinen toepasbaar: persoonlijke effectiviteit, communicatie, leiderschapsontwikkeling, samenwerken en samenstellen van teams, werving en selectie en conflicten oplossen en voorkomen.

Voordelen van individueel werken met het Persoonlijke Stijl profiel:

 • Jezelf en anderen beter begrijpen;
 • Je leert herkennen wat je energie kost en wat je energie oplevert;
 • Je gaat effectiever om met collega’s en complexe arbeidssituaties;
 • Je herkent sneller de oorzaken van conflicten en leert ze te voorkomen;

Voordelen van werken met het Persoonlijke Stijl Profiel binnen je team/organisatie:

 • Betere communicatie en samenwerking door meer kennis en begrip van elkaars voorkeuren;
 • Benutten van de aanwezige kwaliteiten en betere resultaten behalen;
 • Zichtbaar maken van communicatie- en gedragspatronen;
 • Bevordering van de diversiteit binnen de organisatie.

Benieuwd naar uw persoonlijk stijl?

Of maak gebruik van het aanbod om een gratis beknopt profiel te maken

Neem de mensen zoals ze zijn, anderen zijn er niet.” (Konrad Adenauer)