Allereerst natuurlijk …. de beste wensen voor 2018!
Een heel nieuw jaar ligt voor ons.
Heb jij al plannen gemaakt wat je met dat nieuwe jaar wilt gaan doen?
Al enig idee hoe je je dromen gaat verwezenlijken?

Het begin van een nieuw jaar is hét moment voor goede voornemens. We maken plannen over wat we willen bereiken. We bepalen voor onszelf hoe we zouden willen dat de toekomst eruit gaat zien en hebben daar onze verhalen en voorstellingen bij.

Maar geregeld zal er ook een gat ontstaan tussen de realiteit en wat jij voor ogen had …. en dat levert vaak de nodige stress op als de werkelijkheid zich niet schikt naar onze plannen en wensen. Stress om kwijt te raken wat we hebben of om niet te krijgen wat we willen…. oftewel:

If you want to suffer, make a plan! (Byron Katie)

Nu is met het máken van plannen natuurlijk niet zo veel mis; sterker nog: het is een noodzakelijk en praktisch instrument om dingen te realiseren in het leven.

Vanwaar dan bovenstaande quote?
Ons lijden wordt niet zo zeer veroorzaakt door het máken van plannen.
De ellende ontstaat pas als we vinden dat de dingen dan ook volgens dat plan moeten verlopen om ons goed te kunnen voelen; dat we recht hebben op de uitkomst zoals we die gepland hebben.

Maar we hebben nu eenmaal niet alles onder controle… Een klant gaat naar de concurrent, je verliest je huis of je baan of je beste medewerker breekt een been in de drukste tijd van het jaar ….
Er gebeuren altijd dingen in je leven waar je niet zelf voor gekozen hebt.
Hoe ga je daar mee om?

Het volgende verhaal verwoord een prachtige levensfilosofie om met onvoorziene wendingen in het leven om te gaan…

In het begin van de 19e eeuw leefde er in China een wijze boer wiens paard wegliep. Toen zijn dwaze buurman zijn deelneming kwam betuigen, antwoordde de wijze boer: Wie weet wat goed of slecht is?”. 

Toen het paard een week later terug kwam met een kudde wilde paarden in zijn kielzog was de dwaze buurman de eerste die hem kwam feliciteren. “Wie weet wat goed of slecht is?”, zei de wijze boer.

Vervolgens brak de zoon van de boer, toen hij op een van de nieuwe paarden probeerde te rijden zijn been.  Opnieuw was de dwaze buurman de eerste die hem kwam troosten. “Wie weet wat goed of slecht is?”, zei de wijze boer.

Toen daarna het leger langs kwam om soldaten voor het front te rekruteren, lieten ze de zoon van de boer vanwege zijn been ongemoeid. Toen de dwaze buurman hem kwam feliciteren omdat zijn zoon gespaard was gebleven, zei de boer opnieuw: “Wie weet wat goed of slecht is?”.
Zal er ooit een einde komen aan dit verhaal?
Afhankelijk van onze wensen en verwachtingen geven we dingen al snel een stempel: goed of slecht. Die stempels belemmeren ons echter om situaties met een open blik te bezien. Er valt vaak geen onomstotelijk ‘goed’ of ‘slecht’ aan te wijzen. Goed en slecht zijn opvattingen, oordelen, ideeën gebaseerd op ervaringen uit het verleden en het ontbreken van kennis over hoe de toekomst eruit zal zien.
Iets kan slecht lijken (zoals je baan kwijtraken) en toch goed uitpakken (nieuwe deuren gaan open als oude gesloten worden). Een goed besluit (jouw droomhuis kopen) kan slecht uitpakken (ernaast wordt een nieuwe landingsbaan aangelegd).

Vaak kun je nog niet weten of een gebeurtenis of besluit goed of slecht is, alleen open staan voor wat zich aandient. Dus ….

  • Hoe ‘open minded’ ga jij het nieuwe jaar in?
  • Kun je de dingen die op je pad komen accepteren?
  • Kun je zonder weerstand kijken naar de werkelijkheid?
  • Durf je je plannen dit jaar met enige humor in je agenda zetten?

Wetend dat alles altijd anders kan lopen.
Gewoon wat flexibeler omgaan met je verwachtingen.
In plaats van krampachtig aanspraak te maken op de door jou verlangde omstandigheden… kun je ze ook als een geschenk ervaren.
Er moet dan minder en er mag meer….

Ik weet niet hoe het voor jou voelt, maar mij geeft het wel een gevoel van ruimte voor het nieuwe jaar! ?

Ik ontmoet je graag weer in 2018!